OER

Tutustu avoimet opetusresurssit-kokoelmaamme löytääksesi innovatiivisia ja tehokkaita tapoja tarjota koulutusta ja keskittyä erityisesti TESTEd-ohjelman viiteen monialaiseen aiheeseen.

Teacher and little boy

Tervetuloa TESTEdin OER-osioon!

Mitä OER tarkoittaa?

Avoimet opetusresurssit (Open Educational Resources, OER) ovat missä tahansa muodossa ja missä tahansa välineessä olevia oppimis-, opetus- ja tutkimusmateriaaleja, jotka ovat julkisia tai tekijänoikeuden alaisia ja jotka on julkaistu avoimella lisenssillä ja jotka mahdollistavat muiden maksuttoman pääsyn, uudelleenkäytön, uudelleenkäytön, mukauttamisen ja uudelleenjakelun.

Avoimella lisenssillä tarkoitetaan lisenssiä, joka kunnioittaa tekijänoikeuden omistajan teollis- ja tekijänoikeuksia ja antaa yleisölle oikeudet käyttää, uudelleenkäyttää, uudelleenkäyttää, mukauttaa ja levittää opetusmateriaalia (lisätietoja: https://www.unesco.org/en/open-educational-resources).

OER ja TESTEd

Täältä löydät kokoelman parhaita käytäntöjä sisältävää materiaalia, joka liittyy avoimiin opetusresursseihin (OER) liittyviin monialaisiin aiheisiin, joita on kehitetty osana hankettamme. Nämä resurssit ovat vapaasti kouluttajien ja oppijoiden käytettävissä, jotta he voivat käyttää niitä ja mukauttaa niitä omiin tarpeisiinsa, mikä auttaa edistämään avoimempaa ja osallistavampaa koulutusjärjestelmää.

0 Publications