Teacher and little boy

Julkaisut

Tällä sivulla on yleiskatsaus TESTEd-hankkeessa tuotettuihin julkaisuihin. Tieteellisten artikkeleiden ja keskusteluasiakirjojen lisäksi julkaisuluettelo sisältää myös TESTEd Syllabus -oppimäärän ja OER-materiaalia viidestä TESTEd-hankkeen läpileikkaavasta kysymyksestä.

Woman writing on the computer

Kirjoitukset ja artikkelit

Täältä löydät kaikki TESTEd-hankkeessa julkaistut paperit ja artikkelit. Näissä artikkeleissa esitellään TESTEd-hanketta, keskustellaan opettajankoulutuksen monialaisten kysymysten toteuttamisesta ja kerrotaan meneillään olevien arviointien ja analyysien tuloksista. Kaikki julkaisut ovat saatavilla Open Access -julkaisuina.

Keskusteluasiakirja

Monialaisten kysymysten täytäntöönpanosta opettajankoulutuksessa

TESTEd-hankkeen tavoitteena on sisällyttää yhteiskunnallisesti merkityksellisiä monialaisia kysymyksiä opettajankoulutukseen kaikkialla Euroopassa. Opettajankoulutukseen ja koulutusjärjestelmiin liittyvät järjestelmälliset haasteet ja rajoitukset vaikeuttavat kuitenkin tätä prosessia. Tässä keskusteluasiakirjassa tuodaan esiin näitä haasteita ja esitellään, miten TESTEd-hankkeessa pyritään ratkaisemaan niitä.

Keskusteluasiakirja on laadittu englanniksi.

Viitataan seuraavasti: TESTEd Consortium (2023). Discussion Paper – On the implementation of cross-cutting issues in teacher education. doi: https://doi.org/10.13154/294-10561.

Koko paperi: Download (CC-BY-SA 4.0)

People working together

OER

Täältä löydät kokoelman hyviä käytäntöjä sisältävää materiaalia monialaisista kysymyksistä, kuten avoimet opetusresurssit (OER), jotka on kehitetty osana hankettamme. OER ovat missä tahansa muodossa ja missä tahansa välineessä olevia oppimis-, opetus- ja tutkimusmateriaaleja, jotka ovat julkisia tai joilla on avoin lisenssi, joka sallii muiden maksuttoman käytön, uudelleenkäytön, uudelleenkäytön, mukauttamisen ja uudelleenjakelun (lisätietoja: https://www.unesco.org/en/open-educational-resources).

OER-julkaisumme ovat vapaasti opettajien ja oppijoiden käytettävissä, jotta he voivat käyttää ja mukauttaa niitä omiin tarpeisiinsa ja edistää näin avoimempaa ja osallistavampaa koulutusjärjestelmää.

5 Publications

07.11.2023

Teaching in Multilingual and Diverse Classrooms.

Discover more

07.11.2023

Digitalisation of Learning Spaces: Practical views on contemporary digital phenomena.

Discover more

07.11.2023

Embracing the Complexity of Sustainability in our Teaching and Learning Practice – A Dynamic Pan-Disciplinary Framework for Integrating Concepts of Sustainability across the Curricula.

Discover more