Children sit in a class and report

Tietoa hankkeesta

Eurooppaa uhkaavat maailmanlaajuiset monialaiset väestörakenteen, ilmaston, talouden, tekniikan ja teknologian ongelmat.
poliittisia haasteita, joihin sen koulutusjärjestelmän on valmisteltava tulevia sukupolvia.

Three students sit in the university and learn

Laadukas koulutus kaikille nuorille Euroopassa

Opettajilla on siis kasvava tarve ja vastuu vastata näihin haasteisiin ja varmistaa laadukas opetus kaikille nuorille, jotta erilaisista taustoista tulevista oppilaista tulisi poliittisesti kypsiä Euroopan kansalaisia, jotka pystyvät sopeutumaan tuleviin yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Varmistaakseen, että opettajilla on valmiudet vastata näihin haasteisiin, yliopistojen ja opettajankoulutuslaitosten on sisällytettävä nämä aiheet opettajien peruskoulutukseen sekä jatkuvaan ammatilliseen kehitykseen ja varmistettava, että koulutus Euroopassa edistää jatkossakin ”vapaata demokratiaa, monimuotoisuutta, ihmisoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta”.

Vaikka opettajien peruskoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa on alettu sisällyttää monialaisia kysymyksiä kursseihin, ei ole olemassa järjestelmällistä eurooppalaista opetussuunnitelmaa, jossa keskityttäisiin näihin aiheisiin. Sen sijaan yliopistot ja oppilaitokset asettavat erilaisia painopisteitä omien erityisalojensa mukaan, mikä luo hyvin monimuotoisen opettajankoulutusympäristön, jossa opettajaksi valmistuvien ja opettajaksi opiskelevien on turvauduttava satunnaisiin oppimismahdollisuuksiin tai itsenäisiin opintoihin kehittääkseen osaamistaan.

Students are sitting outside. One of them points to the laptop of another one

Periaatteemme

Opettajankoulutuksessa olisi painotettava muun muassa seuraavia monialaisia kysymyksiä.

  • Koulutus kestävän kehityksen edistämiseksi (ESD)
  • Demokraattinen koulutus ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen
  • Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa ja oppimisessa
  • Avoin ja osallistava lähestymistapa monikielisyyteen ja monimuotoisuuteen
Teacher helps her students use the laptop

01.Eurooppalainen opetussuunnitelma

Hankkeessa kehitetään eurooppalaista opetussuunnitelmaa kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä, joihin kuuluu tutkijoita ja opettajankouluttajia, ja keskitytään edellä mainittuihin monialaisiin kysymyksiin. Osallistuvat harjoittelukoulut ja kriittiset ystävät, jotka edustavat opettajankoulutuksen eri sidosryhmiä, antavat palautetta ja varmistavat, että opetussuunnitelma soveltuu käytännössä kansallisiin sääntöihin ja vaatimuksiin.

02.Koulutusseminaarit (CPD-kurssit)

03.Eurooppalaiset tutkimusverkostot

04.Yhteisön tiedotustoiminta